Thanh toán

  1.    vietcombank-logo-png-vietcombank-logo-400 Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

    Số TK: 025 100 269 5839                            Chủ tài khoản: TRẦN THỊ HUYỀN TRANG

    ————-************—————-

 brasol-vn-logo-agribank-moi-2016-logo-agri-e1508817272720Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Số TK: 642 120 508 9593                              Chủ tài khoản: TRẦN TRUNG HẬU

————-************—————-

 y-nghia-lo-go-dong-bank1  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á 

Số TK: 010 805 5084                            Chủ tài khoản: TRẦN TRUNG HẬU

————-************—————-

 tai-xuongNgân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam

Số TK: 190 2338 4339 019                            Chủ tài khoản: TRẦN TRUNG HẬU