Thanh toán

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam _  TECHCOMBANK

Số tài khoản: 1987868686

Chủ TK: TRẦN THỊ HUYỀN TRANG

368591461_3670676089831235_7766694551824896107_n